DIANA Biotechnologies se mění na akciovou společnost

DIANA Biotechnologies se mění na akciovou společnost

Praha, 13. září, 2023

Česká biotechnologická společnost DIANA Biotechnologies, oznámila k datu 13. září 2023 úspěšné dokončení fúze a změny své právní formu ze společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) na akciovou společnost (a.s.). Společně s tím zanikly společnosti DIANA Lab, s.r.o. a DIANA Engineering, s.r.o. jejichž aktivity převzala nově vznikající DIANA Biotechnologies, a.s.

Firma DIANA Biotechnologies, založená v roce 2018, se stala během pandemie Covid-19 významným hráčem v oblasti PCR diagnostiky. Během ní firma vyvinula a uvedla na trh systémy pro automatizované PCR testování, což v České republice pomohlo zachránit tisíce životů. S ročním nárůstem o 335 % v roce 2021 a příjmy ve výši 38,7 milionů EUR firma získala prvenství v Deloitte CE Fast 50 Companies v roce 2022.

Fúze a přeměna krokem pro meznárodní expanzi

Vedle úspěchů v PCR testování covid-19, společnost investuje své zisky do výzkumu a vývoje v oblastech molekulární diagnostiky, služeb objevování léčiv a vývoje monoklonálních protilátek. S více než 100 zaměstnanci a příjmy přesahujícími 60 milionů EUR, DIANA Biotechnologies plánuje rozšířit svou působnost za hranice České republiky a Evropy. Společnost se zaměřuje na přilákání špičkových talentů v chemii, biologii a IT a rozšiřuje své výzkumné a komerční spolupráce.

Projekt přeměny na akciovou společnost s sebou nese zasádní změny v podobě zániku sesterských společností DIANA Lab, s.r.o. a DIANA Engineering, s.r.o., které se stávají součástí DIANA Biotechnologies, a.s. Fúze a přeměna je pro firmu dalším krokem k zahraniční expanzi, která pro ni bude v následujících letech primárním cílem.

V důsledku přeměny a fúze se sídlo společnosti přesunulo na adresu Průmyslová 596, 252 50 Vestec. Všechny obchodní vztahy, práva a povinnosti přecházejí na DIANA Biotechnologies bez jakýchkoliv změn pro partnery a zákazníky. Korespondenční adresy a kontaktní údaje zůstávají beze změny.

Kontakt pro média:
Petr Kašík
mail: petr.kasik@dianabiotech.com
Tel: +420734513384

O společnosti DIANA Biotechnologies

DIANA Biotechnologies, a.s. je česká biotechnologická společnost se silným vlastním výzkumem a vývojem. Firma byla založena v roce 2018 s cílem rozvíjet aplikace patentované technologie DIANA v diagnostice a ve vývoji léčiv. Portfolio firmy je ale nyní již výrazně širší. Aktuálně míří na světové trhy ve třech hlavních oblastech: 1) vývoj a výroba PCR produktů pro diagnostiku a life science, 2) vývoj vlastních originálních nízkomolekulárních léčiv a poskytování služeb pro farmaceutický sektor a 3) vývoj protilátek pro diagnostiku i pro terapie. V oblasti molekulární diagnostiky se firma stala největším českým výrobcem PCR testů na COVID-19 a další virová onemocnění a díky svým inovacím v PCR diagnostice se nyní prosazuje i v zahraničí. Firma staví na týmu špičkových vědců s unikátní expertízou v molekulární biologii, biochemii, organické a medicinální chemii, farmakologii a laboratorní automatizaci. Cílem DIANA Biotechnologies je stát se nadnárodní biotechnologickou společností vyvíjející vlastní originální diagnostiku i léčiva. Pro více informací o společnosti prosím pokračujte na www.dianabiotech.com