Návod k použití

Karetní hra je tvořena 57 různými symboly a 57 různými hracími kartami. Na každé kartě je vždy 8 různých symbolů. Na každých dvou kartách je identický vždy právě jeden symbol. Najdete ho dříve než váš protihráč?

Před první hrou je potřeba pochopit princip, na kterém je hra postavena. K tomu slouží následující seznámení s kartami:

 1. Vemte z balíčku dvě a položte je viditelně před hráče se symboly vzhůru.
 2. Najděte právě jeden symbol, který je shodný na obou kartách.
 3. Symboly mají stejný tvar a barvu, mohou se lišit velikostí symbolu.
 4. Ten, kdo první najde shodný symbol, řekne nahlas název symbolu.
 5. Tento výherce kola otočí z balíčku další dvě karty, opět je položí před všechny hráče symboly vzhůru.
 6. Tento postup se opakuje, dokud všichni hráči správně pochopí princip hry.

Základním principem je tedy najít co nejrychleji stejný symbol. Dále lze si vybrat jednu z níže popsaných her.

 1. Každý hráč dostane jednu kartu symboly směrem dolů; zbytek karet je v balíčku uprostřed symboly směřujícími vzhůru.
 2. Po odpočítání začátku každý hráč otočí svoji kartu a hledá shodný symbol na své kartě a na kartě uprostřed.
 3. Hráč, který první správně uhodne stejný symbol, si kartu z balíčku vezme a položí ji na svou stávající kartu; ostatní hráči hrají se svoji stávající kartou.
 4. Hra pokračuje s nově odkrytou kartou v balíčku.
 5. Konec hry je v okamžiku, kdy dojdou karty v balíčku uprostřed.
 6. Vítězem je hráč s nejvyšším počtem nasbíraných karet.
 1. Tato hra má více dílčích kol, doporučeno je jich hrát aspoň 6 za sebou.
 2. Balíček se všemi kartami je uprostřed symboly směrem dolů. Každý hráč dostane jednu kartu, kterou si nechá také symboly směrem dolů.
 3. Po odpočítání začátku hry otočí každý hráč kartu tak, aby ji viděli všichni ostatní hráči.
 4. Účelem je co nejrychleji najít identický symbol na kartě jednoho z protihráčů. Jakmile hráč tuto shodu najde, dá ihned kartu na kartu daného spoluhráče.
 5. Tento protihráč nyní hledá shodné symboly z nové karty, kterou obdržel. Opět se snaží najít shodný symbol s kartou někoho z dalších protihráčů.
 6. Hra takto pokračuje dále, cílem je odevzdat všechny karty na karty protihráčů. Kolo prohrává ten, který obdrží karty všech svých protihráců.
 1. Z balíčku karet vyjměte jednu kartu a položte ji symboly vzhůru doprostřed hrací plochy.
 2. Následně rozdejte všem hráčům stejný počet karet; symboly zůstávají směrem dolů. Pokud nějaké karty přebývají, odložte je stranou.
 3. Po odstartovaní hry každý hráč otočí vrchní kartu ve svém balíčku a hledá stejný symbol s kartou uprostřed.
 4. Kdo první správně uhodne symbol, položí svoji kartu na kartu uprostřed a otáčí další kartu ve svém balíčku, ostatní hráči hrají stále se stejnou kartou.
 5. Nyní hráči hledají stejný symbol s nově odloženou kartou na balíčku uprostřed.
 6. Hra končí ve chvíli, kdy některý z hráčů odloží poslední ze svých karet doprostřed balíčku.
 1. Rozdejte z balíčku každému hráči jednu kartu symboly směrem dolů. Zbylé karty položte doprostřed hrací plochy symboly vzhůru.
 2. Po odstartování hry všichni hráči otočí svou kartu; úkolem je najít shodný symbol karty někoho z protihráčů se symboly na kartě uprostřed balíčku.
 3. První hráč, který tuto shodu najde, umístí vrchní kartu z balíčku uprostřed na kartu protihráče, kde shodu symbolů našel
 4. Hra pokračuje další kartou v balíčku, hráči hrají stále se stejnými kartami vyjma toho, který obdržel kartu z prostředního balíčku od protihráče.
 5. Konec hry nastává, když  dojdou karty v balíčku uprostřed. Vítězem je hráč s nejmenším počtem karet.

1

Logo DIANA Biotechnologies

2

Vědkyně

3

Pipetovací robot

4

PCR destička

5

RT-PCR cycler

6

Amplifikační křivky RT-PCR analýzy

7

Excel

8

DNA

9

Odběrová sada

10

Petriho miska

11

Magnet

12

Mikroskop

13

Eppendorfka

14

Rukavice

15

Ochranné brýle

16

Pipeta

17

Kalkulačka

18

Ozubená kola

19

Klíč

20

Infekční odpad

21

Erlenmeyerova baňka

22

Žárovka

23

Zákaznická podpora

24

Dodávka

25

Krabice

26

Teplotní režim

27

Nemocnice

28

Výstražný vykřičník

29

Kašel

30

Virus

31

Teploměr

32

Smrkání

33

Ústenka

34

Léky

35

Plíce

36

Blistr s tabletkami

37

Náplast

38

Dezinfekce

39

Mytí rukou

40

Zásobní lahev

41

Vzorky nosohltanových stěrů

42

Výsledkový protokol

43

Vakcína

44

Protilátka

45

Kufr

46

Klíče

47

Letadlo

48

Fotoaparát

49

Kniha

50

Slunečník

51

Míč

52

Žabky

53

Zmrzlina

54

Meloun

55

Drink

56

Západ slunce

57

QR kód