Omikron tvoří v Česku přibližně 50 % případů, do konce ledna může být až 200 tisíc nově nakažených denně

Podle nejnovější analýzy dat od výrobce PCR testů DIANA Biotechnologies již dosahuje podíl varianty omikron v ČR přibližně 50 % a její stoupající výskyt se v několika dnech projeví nárůstem celkového počtu nově nakažených. Rychlé šíření varianty omikron pravděpodobně povede k tomu, že vrcholu epidemie dosáhneme již koncem ledna a denní počet nakažených nemocí COVID-19 dosáhne násobků dosavadního maxima.

Václav Navrátil, CEO a vědecký ředitel DIANA Biotechnologies: „Naše nejnovější data pocházejí od vybraných partnerských laboratoří aktuálně pokrývajících téměř pětinu PCR testů v ČR. Díky tomu je každý den vyhodnoceno na přítomnost varianty omikron až kolem 20 tisíc testů. Variantu sledujeme od druhé poloviny prosince a výsledky našich analýz ukazují prudký růst podílu nové varianty na celkovém počtu pozitivních případů ve všech sledovaných laboratořích. Průměrný podíl varianty omikron ve sledovaných laboratořích dosáhl k 5. 1. 2022 50 %, což znamená až 5000 případů omikronu za den v celé ČR. Nevidíme už ani jednu laboratoř s podílem omikronu pod 20 % a naopak v Praze některé dosahují až 75 %.“

Graf 1: Tento graf ukazuje podíl varianty omikron v % ze všech nových případů COVID-19 za den. Znázorněn je sedmidenní průměr, který dosahuje 35 %, ten má ale zpoždění a aktuální podíl je 50 %.

Martin Dienstbier, finanční a provozní ředitel DIANA Biotechnologies: „Před koncem roku jsme dokázali naše PCR testy ze slin upravit tak, aby spolehlivě detekovaly variantu omikron. Díky tomu a díky skvělé součinnosti partnerských laboratoří, které naše testy používají, máme nyní téměř v reálném čase přehled o šíření varianty v populaci. V loňském roce jsme takto díky našim testům odhalili nástup britské varianty a tehdy se náš model vývoje ukázal jako velmi přesný. Očekávané počty nově nakažených na konci ledna přesahující 200 tisíc denně proto považujeme za velice znepokojivé, protože při takto vysokém počtu nakažených může dojít k významným omezením fungování klíčové infrastruktury. Domníváme se, že je nutné se na tuto situaci připravit a zároveň vhodným způsobem upravit protiepidemická opatření.

 

Graf 2: Zde je znázorněn sedmidenní průměr odhadovaného celkového počtu případů způsobených variantou omikron (aktuální počet případů omikronu je ale vyšší, až kolem 5 tisíc případů za den) a čárkovaně pak predikce dalšího vývoje, předpokládající dobu zdvojnásobení za 2, 2,5 nebo 3 dny. Nejrealističtější se nyní jeví střední scénář zdvojnásobení za 2,5 dne.

I přes lehčí průběh onemocnění hrozí krátkodobé přetížení systémů

„Určitou nadějí je, že omikron se zdá klinicky příznivější než varianta delta, a navíc se stále zvyšuje proočkovanost populace. Je proto možné, že i při takto velkém počtu nakažených bude méně obětí než v předchozích vlnách. Navíc při takto rychlém průběhu kritická situace potrvá kratší dobu a už začátkem března by se měl počet případů pohybovat maximálně v jednotkách tisíc, ale spíše stovkách denně, uvádí Martin Dienstbier a dodává: „Rádi bychom lidem doporučili, aby byli v následujících týdnech velice obezřetní a dodržovali všechna preventivní opatření, jako je minimalizace rizikových kontaktů, nošení respirátorů a očkování. Dodržování těchto opatření vedoucí ke zpomalení šíření viru má velký smysl, protože může odvrátit aktuálně hrozící přetížení zdravotního systému a výpadky klíčové infrastruktury. Aktuální data ukazují, že počet nově nakažených variantou omikron se každý den zvyšuje asi o 30 %. Pokud se nám podaří snížit nárůst o pouhých 5 až 10 % za den, vlna epidemie se zpozdí o 5 až 10 dní a počet nově nakažených v maximu klesne na polovinu až třetinu.”

Spolupracující laboratoře

Děkujeme laboratořím, které se do sledování varianty omikron zatím zapojily (a které pokrývají téměř pětinu PCR testů v ČR), zejména Zdravotním ústavům se sídlem v Ostravě a v Ústí nad Labem, Fakultním nemocnicím na Bulovce, v Plzni, v Brně a v Ostravě, nemocnicích v Jihlavě, Pardubicích a v Písku i soukromým laboratořím GHC, EUC, VIDIA Diagnostika a DIANA Lab.

Monitoring varianty Omikron

V monitoringu šíření omikron v ČR a vývoji epidemie budeme v DIANA Biotechnologies ve spolupráci s partnerskými laboratořemi v následujících týdnech pokračovat a data pravidelně aktualizovat na našem webu a sociálních sítích. V případě zájmu o přímé zasílání aktuálních informací nás kontaktujte.

O společnosti DIANA Biotechnologies

DIANA Biotechnologies s.r.o. je česká biotechnologická společnost zabývající se výzkumem a vývojem léčiv a vysoce citlivých diagnostických metod. Byla založena v roce 2018 a rozvíjí zejména aplikace kolem patentované technologie DIANA, kterou vynalezl CEO a vědecký ředitel firmy Václav Navrátil během svého působení na Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd. Portfolio firmy je ale výrazně širší a se svými produkty míří na světové trhy, kromě vývoje nových léčiv a diagnostických metod pro detekci nových biomarkerů se zaměřuje také například na vývoj monoklonálních protilátek pro diagnostiku i terapie a na PCR diagnostiku virových onemocnění.  Firma staví na týmu špičkových vědců s unikátní expertízou v molekulární biologii, biochemii, organické a medicinální chemii, farmakologii a laboratorní automatizaci. Cílem DIANA Biotechnologies je stát se nadnárodní biotechnologickou společností vyvíjející vlastní originální léčiva. Za tímto účelem už při svém vzniku společnost získala významný privátní investiční kapitál. Společnost sídlí ve Vestci u Prahy. Pro více informací o společnosti prosím pokračujte na www.dianabiotech.com a sledujte na Facebooku www.facebook.com/DIANABiotechnologies a Twitteru twitter.com/DianaBiotech.

O testech na COVID-19 společnosti DIANA Biotechnologies

Ultra citlivé neinvazivní PCR testy ze slin od DIANA Biotechnologies jsou založeny na technologii DBdirect využívající metodu přímého RT-PCR, která nevyžaduje izolaci RNA v separátním kroku. To znamená, že je vzorek slin nebo stěrů přímo přidán do PCR roztoku a laboratorní proces je jednodušší a rychlejší oproti dosavadní používané izolační metodě. Přesnost detekce COVID-19 ze slin je s použitím této technologie přitom dokonce vyšší než u standardní PCR detekce ze stěrů z nosohltanu.    Přímé PCR testy ze slin jsou vhodné jak pro velké laboratoře s automatizovaným zpracováním vzorků, tak i pro ruční zpracování vzorků. Metoda má certifikaci CE IVD a lze ji používat k diagnostice v zemích EU, zemích EFTA, Švýcarsku, Turecku a dalších zemích uznávajících CE IVD. Pro více informací pokračujte na www.diana-covid19.cz nebo www.guardiana.cz .

Kontakt pro média:
Marijana Šutová
Account Manager, Topic PR
E: msutova@topicpr.cz