i&i Prague ohlašuje svůj první exit, podíl v DIANA Biotechnologies odkupují její zakladatelé

Praha, 21. února 2022

 Skupina BTND a.s. dokončila odkup podílu společnosti DIANA Biotechnologies z portfolia biotech inkubátoru i&i Prague. Pro i&i Prague transakce otevírá nové možnosti podpory dalších vědeckých projektů.

Společnost i&i Prague získala podíl ve firmě DIANA Biotechnologies hned při jejím vzniku, což reflektovalo důležitou roli Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR (ÚOCHB) při raném rozvoji technologie DIANA před založením firmy. DIANA Biotechnologies se však postupně stala úspěšnou biotechnologickou firmou, která samostatně vyvíjí řadu dalších nových technologií. Pozitivně přispěla i k boji proti epidemii COVID-19, když vyvinula unikátní PCR testy a výrazně tak navýšila české testovací kapacity. DIANA Biotechnologies nyní stojí před velkými investicemi do dalšího rozvoje a pro i&i Prague tak dávalo smysl uskutečnit svůj první exit. Podíl od i&i Prague odkupuje společnost BTND a.s., za kterou stojí spoluzakladatelé DIANA Biotechnologies Václav Navrátil a Martin Dienstbier, spolu s českou investiční skupinou BTCZ.

„DIANA Biotechnologies se za necelé čtyři roky posunula ze spin-off projektu do široce rozkročené a nezávislé firmy. Nyní jsou před námi vysoké investice do výstavby špičkového vědeckého zázemí a do rozvoje projektů v oblasti vývoje léčiv a vývoje monoklonálních protilátek. Naším cílem je vybudovat inovativní biofarmaceutickou firmu, která bude úzce spolupracovat s českou akademickou sférou. Těší mě, že náš úspěch pomůže také dalším nadějným vědeckým projektům“, uvedl k obchodu Václav Navrátil, spoluzakladatel a ředitel DIANA Biotechnologies.

Za velký úspěch označuje transakci také inkubátor i&i Prague, u nějž jde o první odkup podílu firmy z jejich portfolia.

„Bylo nám ctí být u zrodu tohoto projektu. Jde o první vlaštovku, která završuje několikaleté úsilí celého našeho týmu, a která zároveň potvrzuje smysluplnost a správnost našich kroků a vizí. Finanční prostředky, které díky této transakci biotech inkubátor i&i Prague získal, použijeme na podporu dalších zajímavých startupů a spin-off společností z akademické sféry v České republice a Evropě“, vysvětlil Jaromír Zahrádka, zakladatel a ředitel i&i Prague.

O i&i Prague

Biotech inkubátor i&i Prague vznikl v roce 2017 a stal se součástí ojedinělého ekosystému, který se utvořil okolo Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR (ÚOCHB). Od svého založení se tento inkubátor věnuje investicím do akademické sféry a podpoře přechodu vědeckých objevů do praxe. V současnosti má i&i Prague ve svém portfoliu podíly 10 spin-off společností, nadějných projektů z celé Evropy či USA, do kterých investoval v souhrnu zhruba 3 miliony EUR. Kromě toho pomohl těmto společnostem, stojícím na počátku své cesty, získat dalších zhruba 75 milionů EUR od investorů nejen z Evropy, ale z celého světa.

Více informací najdete na www.iniprague.com.

O DIANA Biotechnologies

DIANA Biotechnologies s.r.o. je česká biotechnologická společnost zabývající se výzkumem a vývojem léčiv a vysoce citlivých diagnostických metod. Byla založena v roce 2018 a rozvíjí zejména aplikace kolem patentované technologie DIANA, kterou vynalezl CEO a vědecký ředitel firmy Václav Navrátil během svého působení na Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd. Portfolio firmy je ale výrazně širší a se svými produkty míří na světové trhy, kromě vývoje nových léčiv a diagnostických metod pro detekci nových biomarkerů se zaměřuje také například na vývoj monoklonálních protilátek pro diagnostiku i terapie a na PCR diagnostiku virových onemocnění. Firma staví na týmu špičkových vědců s unikátní expertízou v molekulární biologii, biochemii, organické a medicinální chemii, farmakologii a laboratorní automatizaci. Cílem DIANA Biotechnologies je stát se nadnárodní biotechnologickou společností vyvíjející vlastní originální léčiva. Za tímto účelem už při svém vzniku společnost získala významný privátní investiční kapitál. Společnost sídlí ve Vestci u Prahy. Pro více informací o společnosti prosím pokračujte na www.dianabiotech.com a sledujte na Facebooku www.facebook.com/DIANABiotechnologies a Twitteru twitter.com/DianaBiotech.