Diana Biotechnologies představuje Guardianu. Řešení pro pohodlné a účinné PCR testování proti COVID-19.

 

Praha, 23. listopadu 2021

Česká biotechnologická společnost DIANA Biotechnologies představuje PCR testy ze slin nové generace Guardiana. Jde o revoluční české patentované testy, které jsou pohodlné a zároveň plně spolehlivé, ultracitlivé a dokážou odhalit infekci ještě před prvními příznaky. Guardiana navíc umožňuje plnou automatizaci a každá laboratoř je tak schopná dosáhnout kapacity 5 až 10 tisíc vzorků denně. Díky tomu Guardiana představuje ideální řešení pro vysokokapacitní preventivní testování firem a škol s potenciálem navýšit české testovací kapacity na stovky tisíc testů denně, je ale dostupná i jednotlivcům.

Více než sedm set tisíc testů Guardiana proběhlo ve firmách a školách, ve kterých se při pravidelném testování daří izolovat nemocné ještě předtím, než nakazí kolektiv, a to i bez karantén. Cena testu pro firmy přitom u sesterské DIANA Lab začíná už na 350 korunách, jde tak o nejlevnější nepoolovaný PCR test na českém trhu. Výsledky jsou navíc doručeny ještě v den odběru. Kompletní laboratorní automatizace pro Guardiana testy je k vidění právě v DIANA Lab a je k dispozici dalším zájemcům, tak aby bylo možné vybudovat síť laboratoří pokrývající testovací potřeby celého Česka.

Václav Navrátil, jednatel a vědecký ředitel DIANA Biotechnologies: „Přestože řada odborníků věřila, že epidemie je již za námi, tak se bohužel opak ukázal pravdou a lze očekávat, že nás bude COVID-19 trápit alespoň několik měsíců nebo ještě déle. Testování proto zůstává nejen klíčovým nástrojem pro včasnou izolaci nakažených, a to i mezi očkovanými, ale je také důležitým nástrojem pro účinnou léčbu. Při včasné diagnóze je možné léčbu nasadit v počátku infekce ještě před příznaky, kdy jsou léčiva nejúčinnější. Proto jsme přesvědčeni, že stále potřebujeme budovat dostatečnou kapacitu PCR testování. To se neděje právě proto, že si všichni opakovaně myslíme, že epidemie za měsíc skončí.“

A dodává: „Vysokokapacitní ultracitlivé PCR testování je nejlepším způsobem, jak se vyhnout masivnímu šíření epidemie. Antigenní testování nemá pro tento účel dostatečnou citlivost. V Česku už bohužel narážíme na limity kapacit laboratoří pro PCR testy, ale v DIANA Biotechnologies máme řešení pro vysokokapacitní ultracitlivé testování pomocí samoodběrů slin. Bylo by tak možné dosáhnout kapacity několika set tisíc PCR testů denně. Takové navyšování kapacit by bylo postupné a trvalo by několik měsíců. A právě proto je na tom potřeba co nejdříve začít pracovat. Ze strany státu je nutné alespoň formulovat jasnou a dlouhodobou strategii PCR testování, odstranit zbytečnou administrativu při preventivním testování škol a firem a vstřícný přístup k domácím samoodběrům.“

Martin Dienstbier, provozní ředitel DIANA Biotechnologies: „Guardiana testy prokazují dlouhodobě špičkovou spolehlivost.  Jejich citlivost dokonce převyšuje citlivost klasických PCR testů ze stěrů z nosohltanu. Naše testy ze slin jsme pečlivě validovali již na konci roku 2020, poté co jsme je více než půl roku vyvíjeli. Následně byly nezávisle validovány v dalších laboratořích, včetně Fakultní nemocnice Bulovka a nyní jsou již prověřeny téměř roční praxí, kdy jich bylo provedeno již přes sedm set tisíc v deseti různých laboratořích po celém Česku a na Slovensku. Po celou dobu prokazují vysokou citlivost a dle našich dat se jedná globálně o jedno z nejlepších vysokokapacitních řešení pro neinvazivní testování. Testy byly vyvinuty a jsou vyráběny v Česku, včetně odběrových sad, a protože se jedná o unikátní řešení, tak je chráníme několika mezinárodními patentovými přihláškami.“

Testy Guardiana jsou dostupné v laboratoři DIANA Lab, která je nejmodernější PCR laboratoří v Česku. S pomocí těchto testů se pravidelně testuje řada firem a z jejich výsledků je zřejmé, že při pravidelném testování jednou za týden se onemocnění v žádné z nich nešíří. A přitom nejsou ani nutné karantény pro zbytek kolektivu. Cena pro firmy je 350 korun týdně na jednoho zaměstnance. Test probíhá pohodlným samoodběrem a výsledky jsou vyhodnoceny v ten samý den. Pro veřejnost je Guardiana test dostupný na více než 30 odběrových místech, jejich seznam je k nalezeni na www.guardiana.cz.

Jiří Schimer, vedoucí aplikační podpory DIANA Biotechnologies: „DIANA Lab není jen testovací laboratoří, slouží zejména jako výkladní skříň, kde je celá technologie k nahlédnutí dalším laboratořím. Naše řešení zahrnuje celý proces od odběru a registrace vzorku, přes plně automatizované měření a vyhodnocení a nahlášení výsledků do databází. Nejedná se jen o samotný test, ale o kompletní řešení zahrnující i veškeré potřebné reagencie a prostředky, včetně IT a plné automatizace. Vše je plně přenositelné. Při investici do deseti milionů korun může každá laboratoř měřit 5 až 10 tisíc vzorků denně. Několik laboratoří toto řešení již využívá a patří díky němu k největším v Česku a dokážou díky němu testovat i vybrané školy, které z těchto testů také benefitují.“ Více informací, včetně seznamu spolupracujících odběrových míst naleznete na www.dianalab.cz

 

Kontakt pro média:
Marijana Šutová
Account Manager, Topic PR
E: msutova@topicpr.cz

 

O společnosti DIANA Biotechnologies

DIANA Biotechnologies s.r.o. je česká biotechnologická společnost zabývající se výzkumem a vývojem léčiv a vysoce citlivých diagnostických metod. Byla založena v roce 2018 a rozvíjí zejména aplikace kolem patentované technologie DIANA, kterou vynalezl CEO a vědecký ředitel firmy Václav Navrátil během svého působení na Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd. Portfolio firmy je ale výrazně širší a se svými produkty míří na světové trhy, kromě vývoje nových léčiv a diagnostických metod pro detekci nových biomarkerů se zaměřuje také například na vývoj monoklonálních protilátek pro diagnostiku i terapie a na PCR diagnostiku virových onemocnění. Během epidemie COVID-19 se firma stala největším českým výrobcem PCR testů na COVID-19 a uvedla na trh i unikátní ultra-citlivé PCR testy ze slin.   Firma staví na týmu špičkových vědců s unikátní expertízou v molekulární biologii, biochemii, organické a medicinální chemii, farmakologii a laboratorní automatizaci. Cílem DIANA Biotechnologies je stát se nadnárodní biotechnologickou společností vyvíjející vlastní originální léčiva. Za tímto účelem už při svém vzniku společnost získala významný privátní investiční kapitál. Společnost sídlí ve Vestci u Prahy. Pro více informací o společnosti prosím pokračujte na www.dianabiotech.com a sledujte na Facebooku www.facebook.com/DIANABiotechnologies a Twitteru twitter.com/DianaBiotech.

O Guardiana PCR testechna COVID-19

PCR testy ze slin Guardiana jsou ultra citlivé, umožňují neinvazivní samoodběr a v automatizované laboratoři je možné je vyhodnotit do 24 hodin. Testy jsou založeny na technologii DBdirect využívající metodu přímého RT-PCR, která nevyžaduje izolaci RNA v separátním kroku. To znamená, že je vzorek slin přímo přidán do PCR roztoku a laboratorní proces je jednodušší a rychlejší oproti dosavadní používané izolační metodě. Přesnost detekce COVID-19 ze slin je s použitím této technologie přitom dokonce vyšší než u standardní PCR detekce ze stěrů z nosohltanu. Nákazu umí odhalit před vypuknutím příznaků. Díky přesnosti, bezbolestnému odběru a rychlému vyhodnocení jsou testy vhodné k testování jedinců i kolektivů a prokazatelně eliminují šíření nákazy.  Automatizace umožňuje Guardiana nabízet za cenu od 350 korun za test. Metoda má certifikaci CE IVD a lze ji používat k diagnostice v zemích EU, zemích EFTA, Švýcarsku, Turecku a dalších zemích uznávajících CE IVD. Pro více informací pokračujte na www.guardiana.cz.

 

O společnosti DIANA Lab

DIANA Lab s.r.o. je dceřinou firmou DIANA Biotechnologies. Jedná se o zdravotní zařízení, mikrobiologickou laboratoř, s povolením testovat COVID-19 pomocí metody PCR. Firma byla založena v polovině roku 2021 s cílem poskytnout zájemcům ze strany odběrových míst, firem i škol vysokou kapacitu pro vyhodnocování přesných neinvazivních PCR testů na COVID-19 ze slin a pomoci tak zastavit očekávanou další podzimní vlnu epidemie a zabránit tak nutnosti dalších restriktivních opatření.

Pro více informací o společnosti prosím pokračujte na www.dianalab.cz