Advancing in vitro diagnostic

RT-PCR SARS-CoV-2
diagnostické soupravy

Klíčové parametry

Detekované geny SARS-CoV-2

*volitelná detekce při použití primer additive | **syntetická RNA, která se přidává do izolace testovaného vzorku, nebo přímo do RT-PCR reakce | ***syntetická RNA, která se přidává ke vzorku do RT-PCR reakce ​

Vlastnosti

VARIANTY KITŮ

DBdirect™ RT-PCR

Vysoce robustní, patentově chráněné složení RT-PCR mixu

Přímá RT-PCR detekce bez nutnosti předchozí izolace RNA

Výrazně rychlejší a jednodušší laboratorní proces

Vhodné pro nosohltanové stěry i sliny

Na stěrech funguje se standardními odběrovými médii (kromě inaktivačních)

Srovnatelná citlivost se standardní RT-PCR s izolací

Řešení pro malé i velké laboratoře – umožňuje ruční a automatizované zpracování vzorků (až >10 tisíc vzorků slin denně)

Soupravy DB-1219 a DB-125

Standardní RT-PCR

Robustní složení RT-PCR mixu Vstupním materiálem izolovaná virová RNA

Vysoká citlivost (LOD95% dvě kopie SARS-CoV-2)

Rychlá analýza vzorků (80 minut)

Kompatibilní se soupravou pro
CE-IVD automatizovanou izolaci RNA (DB-1206)

Soupravy DB-1211, DB-1254

Informace pro objednání

Kontaktujte nás a napište si o free sample kit